De eisen die gesteld worden aan waterbeheer worden steeds hoger. Het van oudsher vooral beheren van alleen het waterpeil is niet langer voldoende. Door onder andere het intensievere gebruik van ruimte en water en klimaatveranderingen staat het waterbeheer onder druk en wordt beheersing van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het water steeds belangrijker. Om het watersysteem toekomstbestendig en efficiënt te kunnen beheren sloot secretaris-directeur Eric Jongmans van waterschap Hollandse Delta (WSHD) met ICT Group (ICT) de overeenkomst: ‘uniformeren besturing van de kunstwerken’.

Het beheergebied van WSHD bestaat uit 5 eilanden met ruim 80 bemalingsgebieden en meer dan 750 peilgebieden. Het gebied wordt beheerd door infrastructurele kunstwerken met stuwen, gemalen, pompen, afsluiters, inlaten en sluizen. Het project betreft de uniformering en migratie van het Technische Automatisering (TA)-watersysteem van ruim 475 kunstwerken en centrale systemen binnen een periode van 4 jaar. Na afronding van de migratie gaat de beheerfase van 15 jaar in.
Voor de realisatie van het project past ICT hiervoor haar oplossing 
Waterproof toe met de nieuwste open en gestandaardiseerde telemetrie interfaces, volledig geïntegreerd met het bestaande Geografische Informatie Systeem (GIS) van WSHD en conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Waterschap Hollandse Delta en ICT Group sluiten overeenkomst voor toekomstbestendig besturen watersysteem

Eric Jongmans kijkt uit naar een langdurige en duurzame relatie: “Met het aanpassen van de besturing van onze stuwen, gemalen en andere kunstwerken kunnen we het water in sloten, singels en meren beter en makkelijker op peil houden. Met deze investering zetten we een grote stap in het toekomstbestendig maken van de besturing en kwaliteit van het water.” Het project is inmiddels gestart en loopt tot en met 2023. Aansluitend start het 15 jaar onderhoud en beheer contract.

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

Stuur een mail Maak een connectie
ICT Group Kantoor