De branche voor waterzuivering en waterproductie staat voor lastige keuzes. Installaties en automatiseringsapparatuur zijn verouderd en staan vaak wijd verspreid. Er is dringend behoefte aan modernisering, efficiency in processen en lagere kosten. Water Purification van ICT Group biedt de juiste oplossingen.

Uniform, onderhoudsvriendelijk systeem

Water zuiveren en water produceren moet efficiënter, beter en bij voorkeur met minder mensen die meer doen, volgens de overheid. Maar procesautomatisering is niet de core business van waterschappen, drinkwaterbedrijven en de sector industriewater. Er is grote behoefte aan betaalbare oplossingen, nieuwe technologieën, reductie van fouten, standaardisatie en uniformiteit. Centrale aansturing en voornamelijk onbemande infrastructurele objecten hebben de toekomst. Alle informatie is op elke plek altijd gelijksoortig aanwezig. Hierdoor ontstaat een eenduidig, uniform en onderhoudsvriendelijk systeem waarmee iedere organisatie gemakkelijk en economisch zijn werk kan doen.

Water Purification van ICT Group heeft alle expertise en oplossingen in huis om aan de vragen uit de markt en de eisen van deze tijd tegemoet te komen. Duurzame automatisering van processen die de besturing van waterzuiveringen en waterproductie en het beheer van installaties reguleren. Met Water Purification zet u de stap naar een economisch verantwoorde toekomst, met meer overzicht, meer controle op het zuiveringsproces en groot onderhoudsgemak. Een inventieve en effectieve oplossing waarin onze diepgaande domeinkennis en expertise van automatisering en data-intelligentie volledig tot uiting komt. Zo maken we de wereld van waterzuivering en waterproductie elke dag een beetje slimmer.

Wat ons onderscheidend maakt

  • Diepgaande domeinkennis van water
  • Onderhoudsvriendelijk systeem
  • Snelle modernisering installaties en automatiseringsapparatuur
  • Duurzame oplossingen waterzuivering en waterproductie
  • Onafhankelijke system integrator

De voordelen van Water Purification

Ruim 40 jaar ervaring in de waterbranche hebben ons een diepgaande domeinkennis opgeleverd. Water Purification is ons krachtige IT-concept voor de automatisering van waterzuivering en waterproductie.

Software van hoge kwaliteit

Het systeem genereert zelf de noodzakelijke software op basis van een grote uniforme data- en objectenbibliotheek van installaties. Hierin zitten alle relevante technische gegevens over installaties en de cruciale processtappen van waterzuivering.

Makkelijk te onderhouden en herkenbaar

Servicemonteurs treffen overal dezelfde situatie. De software is van hoge  kwaliteit, laat zich gemakkelijk onderhouden en is herkenbaar door standaardisatie. De documentatie die het systeem zelf genereert, sluit naadloos aan bij het gewenste kwaliteitsniveau.

Korte doorlooptijd, lage ontwikkelkosten

Water Purification laat zich snel en probleemloos bouwen. De doorlooptijd is aanzienlijk korter door standaardisatie. Wijzigingen gedurende het ontwikkelproces hebben minder impact en de opstartkosten – zeker bij meer installaties – zijn lager.

Eenduidige structuur, minimale foutmarge

In de eenduidige structuur schuilt de kracht  van het concept. U krijgt een product met een heldere structuur en minimale foutmarge. U regelt uniform, snel en kostenefficiënt de automatisering van waterzuivering en waterproductie.

Software van hoge kwaliteit

Het systeem genereert zelf de noodzakelijke software op basis van een grote uniforme data- en objectenbibliotheek van installaties. Hierin zitten alle relevante technische gegevens over installaties en de cruciale processtappen van waterzuivering.

Makkelijk te onderhouden en herkenbaar

Servicemonteurs treffen overal dezelfde situatie. De software is van hoge  kwaliteit, laat zich gemakkelijk onderhouden en is herkenbaar door standaardisatie. De documentatie die het systeem zelf genereert, sluit naadloos aan bij het gewenste kwaliteitsniveau.

Korte doorlooptijd, lage ontwikkelkosten

Water Purification laat zich snel en probleemloos bouwen. De doorlooptijd is aanzienlijk korter door standaardisatie. Wijzigingen gedurende het ontwikkelproces hebben minder impact en de opstartkosten – zeker bij meer installaties – zijn lager.

Eenduidige structuur, minimale foutmarge

In de eenduidige structuur schuilt de kracht  van het concept. U krijgt een product met een heldere structuur en minimale foutmarge. U regelt uniform, snel en kostenefficiënt de automatisering van waterzuivering en waterproductie.

Meer informatie?

Neem contact op met Eric van der Laan.

Stuur een mail Maak een connectie
Eric van der Laan

Wil jij werken aan waterzuivering?

Werken voor waterschappen, drinkwaterbedrijven en de sector industriewater aan industriële automatisering vraagt van jou expertise, inventiviteit en doelgerichte instelling. Als lid van ons team data- en softwarespecialisten draag je direct bij aan het succes van onze klanten.

BEZOEK ONZE VACATURE WEBSITE