asdasd
Project

Bedrijfscontinuïteit bij een internationaal chemiebedrijf

Aanzienlijke verbetering door inzichtelijkheid van processen en standaardisatie

  • 7 juni 2024
  • 5 min

In 2021 stond een internationaal chemiebedrijf voor een cruciale uitdaging. Ze ontdekten dat meer dan de helft van de productielijnen voor aan modernisering toe waren. Dit inzicht leidde tot de lancering van een ambitieus Business Continuity Programma door ICT Group, gericht op standaardisatie en efficiënte samenwerking.

Directe actie vereist

De noodzaak voor actie werd duidelijk toen de technische status van cruciale productielijnen onzeker bleek, wat een direct risico vormde voor de bedrijfsvoering. Geconfronteerd met deze realiteit, schakelde het management snel de hulp in van ICT Group voor externe ondersteuning en expertise, met als doel de productiecapaciteit uit te breiden en de technische staat van de operationele technologie, inclusief PLC/SCADA/HMI-systemen, in kaart te brengen.

Samenwerking en verbinding

De samenwerking begon met het verbinden van alle betrokken partijen en het in kaart brengen van de 'verborgen' onderhoudsachterstanden. Het projectteam verzamelde uitgebreide data over de technische staat van de assets en ontwikkelde een gedetailleerd Business Continuity Programma. Dit programma, gespreid over vijf jaar, omvatte een roadmap voor financiering, budgettering, planning en acties, allemaal zorgvuldig gedocumenteerd in een Service Level Agreement (SLA) om de duurzaamheid van de bedrijfsvoering te garanderen.

Optimalisatie en efficiëntie

Een sleutelaspect van de modernisering was de focus op Overall Equipment Efficiency (OEE) en de keuze voor hardware-standaardisatie met Siemens-apparatuur. Dit stelde het bedrijf in staat om de productiekosten te verlagen en de betrouwbaarheid en continuïteit van de productielijnen te verbeteren door gebruik te maken van generieke bibliotheken die voor alle lijnen herbruikbaar zijn.

Standaardisatie als basis

Met de succesvolle migratie van de lijn met de hoogste productie, legde ICT Group de basis voor de rest van de lijnen. Door elke stap, van pre-engineering tot testen en lifecycle management, in nauw overleg te doorlopen, werd een gestandaardiseerd en efficiënt ontwikkelproces gecreëerd dat de uitlooptijd voor toekomstige migraties beperkt.

Zekerheid door Managed Services

De inzet van Managed Services van ICT Group voor elke gemigreerde lijn, in lijn met de overeengekomen SLA's, benadrukt de langetermijnvisie op bedrijfscontinuïteit. Door de beveiligingsniveaus te verhogen en een nauwe samenwerking tussen alle partijen te bevorderen, werd de hoogste betrouwbaarheid van de productiesite gegarandeerd. Zelfs onder druk bleef ICT Group stappen zetten om het vertrouwen te behouden en haar positie als voorkeursleverancier te versterken.

ICT Group als IT-partner

Als IT-partner speelde ICT Group een cruciale rol in het verbinden, adviseren en ondersteunen van het chemiebedrijf door hun expertise en domeinkennis volledig in te zetten. Dit project toont aan hoe essentieel transparantie, proactieve betrokkenheid en kennisdeling zijn voor het succes van dergelijke ondernemingen.

De samenwerking tussen het bedrijf en ICT Group heeft niet alleen de bedrijfscontinuïteit aanzienlijk verbeterd, maar ook gezorgd voor een solide basis waarop het bedrijf kan blijven innoveren en haar marktpositie kan versterken. Dit verhaal illustreert de kracht van inzicht, samenwerking en technologische innovatie in het veiligstellen van de toekomst van productie in de chemische industrie.
 

Meer informatie?

Neem contact op met Martin Bijl

Stuur een mail Maak een connectie
Martin Bijl