Een impuls geven aan model-based testing
Project

Een impuls geven aan model-based testing

  • 25 januari 2022
  • 6 minuten

De software in machines, apparaten en auto’s wordt alsmaar complexer. Om sneller foutloze software te ontwikkelen en kostbare testtrajecten te vermijden, ontkomen bedrijven niet langer aan model-based testing. Samen met Axini biedt ICT Group bedrijven een platform waarop zij in hun eigen ICT-omgeving kunnen testen.

Bij softwareontwikkeling worden altijd wel programmeerfouten gemaakt. Cruciaal is deze bugs vroegtijdig op te sporen en te elimineren. Dit detectivewerk gebeurt steeds meer vooraf aan de hand van een gestandaardiseerd model van de beoogde applicatie. Model-based testing (MBT) helpt fouten bij de softwareontwikkeling te voorkomen, zelfs nog voordat er ook maar één regel code is geschreven. De grote kracht van MBT ligt in het verschuiven van het testtraject van het einde naar het begin van een softwareontwikkelproject.

ICT Group ziet de noodzaak van modelgebaseerd testen toenemen. "Bedrijfskritische systemen zijn doorgaans al langere tijd in gebruik. Er is continu aan gebouwd, uitgebreid en vernieuwd met steeds meer ingewikkeldere softwaremodules voor de aansluiting op interfaces, ook hardwarecomponenten. Alles communiceert met elkaar. Het gevolg is dat bedrijven vaker in hun softwareontwikkeling vastlopen. Het begint ze boven het hoofd te groeien. Softwarefouten kosten bovendien heel veel tijd en geld. Model-based testing levert niet alleen een aanzienlijke versnelling op in het testproces maar zelfs in het gehele ontwikkelproces. In de specificaties van het systeem zitten minder fouten. Fouten bij de softwareoplevering worden meteen gevonden. De efficiencywinst kan aanzienlijk zijn, vaak tot wel vijftig procent.”

Kantelpunt

Volgens Machiel van der Bijl, directeur bij Axini, stellen bedrijven steeds hogere eisen aan de kwaliteit van software. “Software is intussen zo complex geworden, dat aan het testen en het oplossen van fouten zo’n dertig tot wel zestig procent van de ontwikkeltijd opgaat, zeker bij bedrijfskritische systemen. Dat is pure verspilling.” De technologiepartner van ICT Group heeft een platform gebouwd, waarop bedrijven in hun eigen software-omgeving kunnen testen. “We staan op een kantelpunt. Waar we met model-based testing naar toe gaan is dat we de automatisering zelf gaan automatiseren. Na lean manufacturing komt lean automation. Nog voordat er ook maar iets gebouwd is, worden modellen van applicaties getest, dus op het optimale moment. Onze slimme MBT-tooling is in staat de meest relevante testgevallen eruit te pikken, zodat ze samen een hoge testdekking behalen. We kunnen systemen dus veel grondiger en sneller testen dan voorheen.”

“De efficiencywinst kan aanzienlijk zijn, vaak tot wel vijftig procent.”

Verandering

Het platform is al bij een aantal klanten in gebruik in onder meer de maakindustrie. Bedrijven zijn zich volgens Van der Bijl steeds bewuster van het nut van model-based testing. Al ligt er nog wel een uitdaging. “Het gaat verder dan alleen nieuwe technologie. De verandering van werken is nog veel groter. Het proces van softwareontwikkeling en testen verandert ingrijpend. Dit vergt veel binnen een organisatie. Er moet de wil zijn om te veranderen en de organisatie moet daarin worden begeleid”, zegt de Axini-directeur.

Model-based testing biedt voor ICT Group veel moois. “Iedereen kijkt naar hetzelfde model; domeinexpert, tester en designer. De opdrachtgever staat centraal. Alle betrokkenen bij het ontwikkeltraject werken eraan dat het systeem in de praktijk werkt zoals iedereen voor ogen heeft. Zo kun je als bedrijf echt samen software ontwikkelen. Van belang is wel dat we onze klanten hierin meenemen en duidelijk maken dat de manier waarop ze nu werken niet optimaal meer is. Wij begrijpen onze klanten en we kennen hun technologie. Dat is onze core business. Met de kennis en expertise van Axini en de implementatiekracht van ICT zijn we in staat bedrijven een belangrijk stuk vernieuwing te bieden, zodat ze sneller, goedkoper en efficiënter software kunnen ontwikkelen.”

Meer informatie?

Neem contact met ons op

Stuur een mail Maak een connectie
ICT Group Kantoor