IBAZ: met data-analyse sneller inzicht hoe het zuiveringsbeheer van de Waterschappen er voor staat
Project

IBAZ: met data-analyse sneller inzicht hoe het zuiveringsbeheer van de Waterschappen er voor staat

  • 4 augustus 2020
  • 6 minuten

IBAZ is een webapplicatie die door ICT Group beschikbaar is gesteld en staat voor Benchmark en Advies Zuiveringsbeheer van de Waterschappen. Het geeft unieke en nieuwe inzichten die ontstaan vanuit de data die beschikbaar is en kan helpen om te komen tot prestatieverbeteringen. 

Deze eerste versie van IBAZ bevat inzicht op het gebied van combinaties van de prestaties, kosten en eigenschappen van het zuiveringsbeheer en is gebaseerd op de meest recente Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ). De BVZ heeft als doelstelling ‘leren en verbeteren’ van en met elkaar. IBAZ maakt dit mogelijk door meer en andere verbanden te leggen waardoor het eenvoudiger wordt om onderlinge prestaties te vergelijken. De doelgroep voor deze eerste functionaliteit zijn met name de Waterschap-bestuurders, procestechnologen, (data-)analisten, asset managers, adviseurs en BVZ- en financieel betrokkenen.

IBAZ creëert meer inzicht ten opzichte van WAVES door de mogelijkheid om prestaties, kosten en eigenschappen te schalen en door het correleren van de onderlinge Waterschapdata die gedetailleerd in een spreidingsplot weergegeven wordt en is hiermee uniek. Het geeft meer inzicht door schaalverdeling en instelbare sortering van meer-, geavanceerde- en samengestelde parameters waardoor een beter vergelijkbaar beeld ontstaat. Tevens worden de inzichten van alle waterschappen in één grafisch overzicht weergegeven en is de inhoud van de legenda configureerbaar. Daarnaast geeft IBAZ aanvullend inzicht vanuit de 10 grootste kostenposten van het eerst geselecteerde waterschap, of gemiddelde van de waterschappen.

De schaalverdeling van de 10 grootste kostenposten is tevens in te stellen op:

  • Percentage van de totale kosten
  • Vervuiling: 5 items
  • Prestaties zuiveringsbeheer: 7 items
  • Kerneigenschappen
  • Omgevingsfactoren: 6 items

Ook kunnen drie waterschappen en/of het gemiddelde van de waterschappen in één tabel en grafische vergelijking getoond worden.

De benchmark is uitgevoerd op basis van de ‘Pearson’s Correlation Method’. Deze maakt inzichtelijk welke samenhang er is tussen de verschillende prestaties, kosten en eigenschappen van zuiveringsbeheer. Daarnaast kan men een specifiek spreidingsdiagram volledig configureren om trends te ontdekken en direct te zien hoe het zuiveringsbeheer er voor staat ten opzichte van de andere waterschappen (de benchmark). Dit kan directe aanleiding geven om op zoek te gaan naar mogelijke kostenbesparingen of prestatieverbeteringen.

Door middel van een configureerbare kleurenschaal kunnen eigenschappen van waterschappen geselecteerd worden waardoor nieuwe patronen zichtbaar worden. Naast de vrij configureerbare spreidingsplot bevat de benchmark ook twee vast gedefinieerde spreidingsplots : kosten/rendement en energie/rendement. In de toekomst zullen er signalerende en adviserende functionaliteiten aan de applicatie worden toegevoegd. Denk hierbij een melding van afwijkend gedrag, specifieke trendwaarde in relatie tot de doelwaarde en dergelijke. Hiervoor zal er in de eerste plaats nog veel data toegevoegd worden.

De komende tijd wordt de functionaliteit en de databronnen verder uitgebreid, denk hierbij aan extra datasets uit de BVZ, WAVES, Opendata en mogelijk Z-Info data. Ook zullen de hoofdonderwerpen ’kwaliteit van gezuiverd water’ en ‘energie’ naast het huidige kosten-, prestatie-, eigenschap onderwerp toegevoegd worden.

U kunt IBAZ ook zelf uitproberen. Deze eerste versie van IBAZ is de basis om uiteindelijk te komen tot de realtime ‘Inzicht, Benchmark en Advies Zuiveringsbeheer’, zie hiervoor ook het artikel ‘Benchmark zorgt voor prestatieverbetering in de watersector’.

Alle brondata is afkomstig van WAVES, van de Unie van Waterschappen

Meer informatie?

Neem contact op met Arjen van Dam

Stuur een mail Maak een connectie
Arjen van Dam