Zorgdragen voor een goede doorstroming op de Zuidas; voor, tijdens en na de bouw
Project

Zorgdragen voor een goede doorstroming op de Zuidas; voor, tijdens en na de bouw

  • 13 juni 2018
  • 6 minuten

Op minimaal vijf meter afstand van de gevel van luxe kantorencomplexen en advocatenkantoren een tunnel bouwen. Een station vernieuwen terwijl forenzen dagelijks van het spoor gebruik blijven maken. Bij het project Zuidasdok komt alles op gebied van infra bij elkaar – weg, spoor, tunnel, brug – en dat op het formaat van een postzegel. Een complexe omgeving waar ICT Group een belangrijke rol speelt.

Zuidas is het internationale kennis- en zakencentrum van Nederland. Dichtbij luchthaven Schiphol en de binnenstad van Amsterdam en goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer is de Zuidas een ideale vestigingsplaats voor zowel nationale als internationale bedrijven. Naast de vele bedrijvigheid wordt er in Zuidas ook gewoond en komen er steeds meer woningen bij. De snelle ontwikkeling van het gebied heeft ook een keerzijde. De capaciteit van de snelweg A10 Zuid is niet meer voldoende, met dagelijks terugkerende verkeersopstoppingen als gevolg. Het aantal reizigers dat gebruik maakt van station Amsterdam Zuid groeit in explosief tempo; van de huidige 80.000 dagelijkse reizigers tot naar verwachting 250.000 reizigers per dag in 2030. Om de bereikbaarheid van Zuidas ook in de toekomst te blijven garanderen, gaat de A10 Zuid van vier naar zes rijstroken per rijrichting en deels ondergronds zodat bovengronds ruimte ontstaat voor groen, rust en stilte. Daarnaast wordt het station compleet vernieuwd en krijgt het de functie van hoogwaardige openbaar vervoerterminal, een plek waar trein, tram, bus, taxi en fiets samenkomen.

Genoeg uitdaging

Er is in een complex project als Zuidasdok in elke fase en op elke afdeling expertise op ICT noodzakelijk. Zoals bij de bouw van de tunnel waar software engineers ervoor zorgen dat de verschillende tunnel- en verkeerstechnische installaties met elkaar communiceren. Ze koppelen de installaties softwarematig aan elkaar zodat ze doen waarvoor ze geprogrammeerd zijn. De veiligheid in de tunnel moet te allen tijde gegarandeerd zijn, in elke situatie. Ook bij de Schinkelbrug is ICT een belangrijke factor. De brug wordt vanaf een paar kilometer afstand bediend. Camera’s, besturing, signalering… alles moet op elkaar afgestemd worden.

“ZuidasDok is het meest prestigieuze project op gebied van infra in Nederland, midden in een gebied waar mensen werken, reizen en recreëren. Dat maakt het project complex en interessant.”

Logistiek

Ook in de voorbereiding speelt ICT een rol. Software Engineers ontwikkelen software om processen inzichtelijker en sneller afgehandeld te krijgen. Bijvoorbeeld bij de afhandeling van het bouwverkeer. Tijdens de bouw komt er elke minuut een vrachtwagen met bouwmaterialen extra op de weg. Deze toename van het aantal weggebruikers leidt onherroepelijk tot verkeershinder. Met een wiskundig model is, op basis van de bouwplannen, te berekenen hoeveel bouwverkeer er over vijf jaar op de weg is. Hierdoor is gekozen voor het aanleggen van tijdelijke aparte wegen voor bouwverkeer, om op die manier de snelwegen te ontlasten.

Ongehinderd werken

Bouwen te midden van kantoren en woningen, op een plek waarnaar dagelijks grote hoeveelheden mensen forenzen. De belofte die is gedaan, is dat er rekening wordt gehouden met de omgeving en er diverse maatregelen worden getroffen om de bouwoverlast zoveel mogelijk te beperken. Informeren, communiceren, de mensen meenemen in het proces, wellicht dat technieken als VR-brillen hier een bijdrage aan kunnen leveren. En ja, ook daar komt weer de nodige ICT om de hoek kijken.

Meer informatie?

Neem contact met ons op

Stuur een mail Maak een connectie
ICT Group Kantoor