De werkelijkheid op schaal

Veel assets kunnen maar kort buiten bedrijf blijven om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen. Denk aan een machine voor de verwerking van voedsel dat beperkt houdbaar is, of een brug of tunnel. Uitgebreide testprocedures op locatie en dus stilstand zijn dan geen optie. Met Physical Twin bouwen we een asset volledig op schaal na, waarbij we het besturingssysteem met het elektrotechnische systeem integreren. Hierdoor kunnen we off-site uiteenlopende scenario’s intensief testen, eventuele fouten vroegtijdig opsporen en de hinder tot een minimum beperken.

Testen op fout gedrag levert goed gedrag op

Een belangrijk aspect is dat we ook ongewenst gedrag kunnen nabootsen: een brug die halverwege stopt of sluisdeuren die niet sluiten. De Physical Twin doorloopt scenario’s en visualiseert het gedrag van de hele keten en alle processen, besturing en elektrotechniek, zonder het object zelf te belasten. Beheerders en eigenaren die verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid van vitale assets eisen bij renovatieprojecten of vervanging of nieuwbouw een korte on-site integratie, probleemloze inbedrijfsstelling en marginale faalkosten. Physical Twin is een complete testaanpak die alle betrokken partijen inzicht, rust en vertrouwen geeft.

Physical Twin, Digital Twin en HoloNXT

Om de beschikbaarheid van een asset zo weinig mogelijk te belasten, bootsen we deze na met een Digital Twin van de asset. Wat je in die softwarematige omgeving dan nog mist, is de 3D-beleving waarin de asset functioneert. Die voegen we toe met de HoloLens en ons HoloNXT-platform. We visualiseren alsof je vanuit een control room met een druk op de knop bijvoorbeeld een brug echt opent. Met Digital Twin en HoloLens kunnen we, losstaand van of in combinatie met de Physical Twin, de software al testen en zo de kwaliteit vergroten en de ontwikkeltijd verkorten.

Wat ons onderscheidend maakt

  • 40 jaar kennis van operationele omgeving vitale infra en industrie
  • Robuuste software-architectuur
  • Basisbesturingssoftware voor vliegende start project
  • Minimale downtime on-site en hinder gebruikers
  • Geïntegreerde aanpak grootschalige renovatieopgave
  • Volgt landelijke standaard Rijkswaterstaat

Wil jij werken aan Physical Twin?

Werken aan Physical Twin vraagt van jou expertise, inventiviteit en een doelgerichte instelling. Als lid van ons team data- en softwarespecialisten draag je direct bij aan het succes van onze klanten.

Bekijk de vacatures

Meer informatie?

Neem contact op met Herman Kraaij

Stuur een mail Maak een connectie
Herman Kraaij