Thema’s als duurzaamheid, CO2-voetafdruk, veiligheid, diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijke aandachtsgebieden binnen ICT Group. Ook gegevensbeveiliging is een belangrijk thema. Er is een beveiligingsbeleid en managementsysteem en de medewerkers krijgen trainingen om risico's te beperken.

Daarmee sluit ICT Group aan op de ambitieuze doelstellingen van moederbedrijf NPM Capital waarin zij stellen dat creëren niet langer alleen gaat over financiële prestaties. Bedrijven die geen positieve bijdrage kunnen leveren aan milieu en maatschappij (ESG) zullen de toekomst niet overleven.

Peter Lamers is als Quality, Health, Safety and Environment manager, samen met de HR director, verantwoordelijk voor het ESG-beleid van ICT Group. “We geven graag het goede voorbeeld en volgen nauwlettend de CO2-Prestatieladder. We hebben in 10 jaar onze CO2-uitstoot teruggebracht van 6,2 naar 1,5 ton per medewerker per jaar. Het doel is 0,8 ton in 2026. Ik werk samen met de sustainability manager van NPM en andere zusterbedrijven. Zij helpen ons bij het ontwerpen, uitvoeren en versnellen van ons ESG-beleid, met name voor wat betreft de impact op het klimaat. Je ziet dat terug in ons mobiliteitsbeleid: vanaf 2025 leasen we alleen nog elektrische auto’s en bestaat onze huisvesting uit duurzame kantoren. We gebruiken nu al 100% groene stroom voor al onze mobiliteit en kantoren. Daarnaast participeren we ook in duurzame initiatieven als Nederland CO2-neutraal en Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit”.

Klanten en partners

“Met onze technologische kennis helpen wij onze klanten verder te verduurzamen met al gevolg lagere energieconsumptie, kleinere afvalstromen en efficiëntere productieprocessen. Zoals bij PeelPioniers. Zij verwerken sinaasappelschillen tot hoogwaardige grondstoffen voor de levensmiddelenindustrie. Een ander sprekend voorbeeld is de case van Green Road Equipment (GRE). Dankzij het MOTAR platform hebben zij hun diesel asfaltmachines in 5 maanden tijd omgezet naar elektrische, emissievrije, vervangers. Ook leuk om te noemen: het M2A platform dat kan helpen om, door inzicht in mobiliteitsdata, steden beter bereikbaar te maken en Star Flow van ICT Group dochter Yellowstar dat CO2 uitstoot in de logistiek concreet meetbaar maakt.  Het goinGDutch initiatief biedt daarnaast de ultieme fietservaring in drukke stedelijke gebieden.”

"We hebben in 10 jaar onze CO2-uitstoot teruggebracht van 6,2 naar 1,5 ton per medewerker per jaar. Het doel is 0,8 ton in 2026."

Peter Lamers
Quality, Health, Safety & Environment Manager
Peter Lamers

Sociale veiligheid

“Goed werkgeverschap vereist een actieve rol. Sociale veiligheid heeft de hoogste prioriteit, ook bij onze buitenlandse vestigingen. We hanteren overal dezelfde regels. Bij onze ambitie de wereld elke dag beter, slimmer en duurzamer te maken, hoort een actieve opstelling als maatschappelijk betrokken industriële automatiseerder en werkgever. We onderschrijven nationale en internationale wetgeving en richtlijnen. Overal waar we kunnen dragen we onze steen bij aan de wereld om ons heen. Intern en samen met klanten, partners en alle organisaties waarmee wij ons verbonden voelen.”

Meer informatie?

Neem contact op met Peter Lamers

Stuur een mail
Peter Lamers